www.dorn-methode-therapie.de

weiterführende Informationen zur DORN-Methode

Dorn - szkolenia, poziom podstawowy i zaawansowany

dornmethode-4

Szkolenia Dorna na poziomie podstawowym i zaawansowanym są oferowane w kilku różnych formach, jednakże bardzo różnią się pod względem jakości i zawartej treści. Osoby zainteresowane szkoleniem przed zapisaniem się powinni zasięgnąć informacji o oferowanym kursie. Oferty szkoleń, seminariów i kursów różnią się pod względem czasu trwania (od jednego do kilku dni) i proponowanej treści.

Poniżej można znaleźć wskazówki, na co warto zwrócić uwagę podczas porównywania ofert.

Kluczowym elementem jest oczywiście wykształcenie prowadzącego w zakresie nauk medycznych oraz metody Dorna. Powinien on pracować tą metodą co najmniej 4 lata w swoim zakładzie oraz wielokrotnie pomagać w prowadzeniu seminariów, zanim sam podejmie się szkolenia.

Kolejny punkt brzmi: jakie treści muszą być zawarte w szkoleniu z zakresu metody Dorna dla terapeutów, masażystów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, ergoterapeutów i lekarzy i co może szkoleniowiec zawrzeć w treści dodatkowo? Ile godzin lub dni musi trwać szkolenie, aby móc w pełni przekazać metodę Dorna? Czy jest w nim zawarta metoda Dorna, czy może jest to tylko miks różnych terapii i technik?

Czas trwania podstawowego szkolenia, na którym w pełni przekazana zostałaby metoda Dorna, musi wynosić co najmniej dwa dni. Kurs odświeżający lub spotkanie ćwiczeniowe może zostać zawarte w czasie 1 dnia zajęć. Trwanie szkolenia na poziomie zaawansowanym przy opracowaniu całej metody oraz włączając czas potrzebny na pytania uczestników zawiera się co najmniej w 1, jeśli nie 2 dniach szkoleniowych. Szkolenia na poziomie zaawansowanym powinno być ukończone najwcześniej po 6 miesiącach lub intensywnym wykorzystywaniu terapii w praktyce.

 

Podstawowe szkolenie z zakresu metody Dorna zawiera następujące treści:

1. Teoria:

 • Historia powstania metody
 • Anatomia struktur kostnych, neurologia i fizjologia
 • Budowa i fizjologia stawów
 • Patofizjologia „blokady"/dysfunkcji w obszarze stawów
 • Przeciwwskazania
 • Struktura badania i leczenia Dorna
 • Podstawowe zasady leczenia Dorna (aktywne uczestnictwo pacjenta w terpii, delikatność, działanie manualne, niezależność pacjenta dzięki ćwiczeniom wykonywanym samodzielnie, mobilizacja stawów, ruchy fizjologiczne)
 • Wyjaśnienie wykorzystania dokumentacji w terapii metodą Dorna oraz jej podstawy prawne

2. Praktyczne treści zawarte w terapii:

 • Wyrównanie długości kończyn dolnych w obszarze bioder, kolan i stawów skokowych
 • Badanie i leczenie stawów krzyżowo-biodrowych, kości krzyżowej, kości ogonowej, odcinka lędźwiowego kręgosłupa, dolnej części odcinka piersiowego kręgosłupa w staniu
 • Badanie i leczenie środkowej i górnej część odcinka piersiowego oraz odcineka szyjnego kręgosłupa w siadzie
 • Badanie i leczenie przykładowych stawów obwodowych

 

3. Ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez pacjentów:

dla wszystkich opisanych chwytów terapeutycznych, a więc w całym kręgosłupie, wyrównywanie długości kończyn dolnych i praca na stawach obwodowych

 

4. delikatne wprowadzenie

do całościowej terapii metodą Dorna, uwzględniającej związki kręg-organy-meridiany-stawy obwodowe-psychika, z przykładową demonstracją na uczestniku

 

Podstawowe szkolenie metodą Dorna może w treści dodatkowo zawierać:

 • wszystkie stawy obwodowe pod kątem symptomatyki, badania, leczenia i samopomocy
 • wyrostki poprzeczne-żebra jako jednostka w badaniu i leczeniu
 • masaż Breußa
 • wprowadzenie do tematu przyborów pomagających w terapii
 • struktura budowy leczenia (teoria, badanie, leczenie, ponowne badanie kręgosłupa i test, ćwiczenia własne pacjentów)
 • delikatne wprowadzenie do systemu meridianSzkolenie metodą Dorna w zakresie zaawansowanym zawiera następujące treści:

 

1. Teoria:

Pytania uczestników z własnej praktyki o budowę struktur kostnych i stawowych, anatomię, neurologię lub fizjologię. Wytłumaczenie patofizjologii „blokady"/dysfunkcji w obszarze stawów i podstawowe zrozumienie leczenia Dorna. Podkreślenie przeciwwskazań, w oparciu o doświadczenia uczestników. Różnicowanie rodzajów blokady i wynikające z nich sposoby działania.

Utrwalenie podstawowej struktury leczenia Dorna (teoria, badanie, leczenie, ponowne badanie i test, ćwiczenia własne pacjenta) i podstawowych zasad metody Dorna. Podkreślenie możliwych współzależności stawów dystalnych z kręgosłupem.

 

2. praktyczne pojęcia w terapii:

 • wyrównanie długości kończyn dolnych z opracowaniem obszarów stawów biodrowych, kolanowych i skokowych górnych oraz możliwe źródła błędów
 • pytania do badania i leczenia  stawów krzyżowo-biodrowych, kości krzyżowej, kości ogonowej oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • różnicowanie w obszarze odcinka piersiowego kręgosłupa, wyrostki poprzeczne i żebra od pierwszych do dwunastych
 • odcinek szyjny kręgosłupa w różnicowaniu możliwych rodzajów blokad
 • wszystkie stawy obwodowe - symptomatyka, badanie i leczenie
 • obiektywizacja testów diagnostycznych i zastosowania kart do terapii Dorna
 • różnicowanie wyrostków poprzecznych i kolczystych w całym kręgosłupie
 • powtarzalne znajdowanie pozycji środkowej jako baza badania
 • powtarzalne stosowanie numeracji kręgów. Jest to podstawa do specyficznego leczenia Dornem i zastosowania postrzegania całościowego.
 • trening i kontrolowanie siły nacisku przy badaniu i leczeniu - podstawowa zasada brzmi: tak mało, jak to możliwe i tak dużo, jak to konieczne

 

3. Leczenie samodzielne przez pacjenta:

Ze wszystkich chwytów terapeutycznych, a więc z całego kręgosłupa i wszystkich stawów obwodowych będą opracowane ćwiczenia do wykonywania samodzielnie. Podkreślenie znaczenia ćwiczeń własnych pacjentów.

 

4. Wprowadzenie

do całościowej terapii metodą Dorna, uwzględniającej związki kręg-organy-meridiany-stawy obwodowe-psychika, z przykładową demonstracją na uczestniku. Uczestnicy składają relację z własnych doświadczeń z przykładowymi pacjentami, nieudane terapie będą omawiane w kontekście dalszych możliwości leczenia i ewentualnych pominiętych powiązań. Specyficzna teoria Dorna dotycząca meridianów w odniesieniu do doświadczeń uczestników i rozszerzenie o praktyczne doświadczenie prowadzącego.

 

Szkolenie metodą Dorna na poziomie zaawansowanym może w treści dodatkowo zawierać:

 

 • masaż Breußa
 • wprowadzenie do tematu przyborów pomagających w terapii