www.dorn-methode-therapie.de

weiterführende Informationen zur DORN-Methode

De Dorn-methode: Een milde therapie
voor behandeling van de wervelkolom
en gewrichten.

ddorn-2

Dorn-Therapie, Dorn-Methode, Dorn-Breuss-Methode, Wervelkolomtherapie volgens Dorn zijn enkele namen waaronder deze therapie bekend staat. Deze website wil u een overzicht en informatie geven over de Dorn-Methode en de basisprincipes ervan.

De Dorn-Therapie is een zachte mobilisatie van disfunctionele wervels en gewrichten. Het is een zachte therapie voor behandeling van de wervelkolom en alle gewrichten bij mensen en dieren. Dieter Dorn wilde dat veel mensen zijn methode zouden kunnen leren. Daarom heeft hij zijn methode niet wettelijk beschermd.   

Dit heeft voor- en nadelen. Enerzijds heeft dit de snelle verbreiding van de succesvolle methode tot gevolg, waarvan vele mensen en patiënten kunnen profiteren. Anderzijds kunnen therapeuten de naam van de methode gebruiken, hoewel ze deze niet geleerd hebben. Een geinteresseerde dient zich te informeren over de bekwaamheid van therapeuten die Dorn-Therapie aanbieden.   

Deze methode bestaat uit drie delen:
-    De therapie en behandelings technieken
-    De zelfstandige oefeningen voor de patiënt
-    Een holistisch begrip en theorie van de mogelijke samenhangen van de klachten

Een Dorn behandeling bestaat altijd uit de toepassing van alle drie de delen, als een therapeut de methode in de praktijk volledig wil gebruiken.

De methode kan nog in twee toepassingsgebieden worden onderverdeeld, namelijk dat van de therapeut en dat van de leek en patiënt. De medische therapeuten hebben een holistische therapie voor hun dagelijkse toepassing in de praktijk tot hun beschikking. Steeds meer artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en medische masseurs passen deze methode in hun praktijken toe. De leken/patiënten hebben de zelfstandige oefeningen als zelfhulp en preventie. Eok hebben zij het holisme om hun klachten te begrijpen.

Verschillende manieren van vercommercialisering van de methode dragen bij aan een sterke verwarring van de naam van de methode en de toepassing ervan.
Enerzijds wordt in het medische vakgebied de naam van de methode gebruikt voor toepassingen die niets met de methode van doen hebben (er wordt bijvoorbeeld beweerd dat chiropractie vergelijkbaar zou zijn). Er zijn ook nog therapeuten die hun eigen naam aan Dorn hechten, etc.
Anderzijds is er in het leken- en patiënten gebied sprake van de ontwikkeling van fantasienamen, om zich vakkundig te kunnen voordoen en zelfs te behandelen en een differentiaaldiagnose te stellen. Er zijn cursusaanbieders die leken zogenoemde "therapeutische titels " verlenen en dit verantwoorden met een aantal uren onderricht. Hier geldt natuurlijk in Duitsland de zogenoemde "Heilpraktikers wet ". Deels ook nog tegen exorbitante prijzen aangeboden als wellness en "wellness massage opleiding " aangeboden.

Deze richtingen hebben niets van doen met Dieter Dorn en de Dorn methode. En deze methode en therapie heeft haar duidelijk definieerbare eigen karakter. Dieter Dorn heeft zeer veel jaren waargenomen en gewerkt. De mensen interesseerden hem en niet het geld!

Vele medische therapeuten mengen op hun eigen wijze verschillende therapieën en technieken en dat is ook goed zo. Zo heeft iedere therapeut zijn individuele behandelingswijze en totaalconcept. Dit wordt de patiënten bij de uitleg van de therapie verteld, zodat actieve patiënten ook kunnen kiezen.

Op deze site worden achtereenvolgens de fundamenten, beschrijvingen van de methode, inhoud van de cursussen en behandelingswijze voor medische masseurs, ergotherapeuten, vroedvrouwen, fysiotherapeuten, artsen en geïnteresseerde patiënten opgesomd.