www.dorn-methode-therapie.de

weiterführende Informationen zur DORN-Methode

Způsob působení Dornovy metody a Dornova dysfunkce či blokáda

dornmethode-3

Co znamená Dornova dysfunkce či blokáda obratlů? Dornova metoda ošetřuje obratle a klouby asistenčním či aktivním fyziologickým pohybem kostí skrze pacienta. Z toho je zřejmé, že se jedná o celistvost veškerých tkání a jejich fyziologickou souhru. Tímto působením se blížíme definici blokády. Působení Dornovy metody je lokální na kloubu či jeho okolí. Dále také regionálně v neurosvalových funkčních řetězcích a je nutno vidět působení komplexně.

Dornova metoda má vliv svým lokálním působením místně přímo na veškerou tkáň jako jsou kosti, chrupavky, menisky, vazy, pouzdra, svaly, nervy, cévy, vaziva, fascie. Ošetření působí regionálně na tkáně jako jsou svaly, fascie a nervy. Celistvost Dornovy metody se může projevit kompenzujícím účinkem na vnitřních orgánech, energetické soustavě vztahující se na meridiány, nervové soustavy (např. vegetativní) a psychosociálních příčinách. Blokáda či Dornova dysfunkce se většinou projevuje ve více popsaných oblastech silně redukovaně či rozšířeně, přičemž se nedá každá odchylka v jednotlivých oblastech ihned označit jako existence blokády.

Dysfunkce vnímaná dle pana Dorna se projevuje v celistvosti lidské anatomie a její fyziologické funkci! A je na terapeutovi, jak dobře je schopen rozeznat, které oblasti jsou v rámci blokády u pacienta právě teď nejdůležitější a potřebují ošetřit.

U blokády páteře / dysfunkce páteře jsou téměř vždy pozitivní nálezy na trnových výběžcích (vpravo – vlevo) a / nebo na příčných výběžcích (dorsálně – ventrálně). Omezení pohybu a změna svalového tonusu jsou časté a přesto nejsou pacientem mnohdy vnímány. Příznaky na dráhách meridánů a parestezie se občas také vyskytují. Potíže vnitřních orgánů způsobené blokádou se často nevyskytují. Monokausální psychické příznaky se objevují velmi zřídka.

Dornova metoda či terapie je jemná mobilizace obratlů a kloubů. Ošetření při Dornově terapii probíhá v asistenční či aktivní dynamice v kloubním spojení za pomoci pacienta.

Terapeut může pacientovi obrazně popsat „vysunutí“ kloubu. Používá se jednoduchý popis, aby pacient vše dobře pochopil a mohl spolupracovat. „Vysunutí“ kloubu samozřejmě samo o sobě neexistuje, jedná se o komplexní souhru několika funkcí, faktorů a tkání.