www.dorn-methode-therapie.de

weiterführende Informationen zur DORN-Methode

Semináře pro Dornovu metodu
a nástavbové semináře Dornovy metody

dornmethode-4

Seminářů a nástavbových seminářů Dornovy metody je nabízeno velmi mnoho. Přesto se jak kvalitativně tak i obsahově velmi liší. Zájemci se musí před přihlášením dobře informovat. Kurzy a semináře mohou trvat jeden a nebo i více dní a mají velmi rozdílný obsah.

Zde uvádíme několik bodů, na co máte dávat pozor a které údaje srovnávat.

Hlavním bodem jsou samozřejmě znalosti referenta z medicínského hlediska a v medicínské oblasti, stejně jako i ve vztahu na Dornovu metodu. Referent by měl již minimálně po dobu 4 let tuto metodu aplikovat a opakovaně asistovat u seminářů či kursů. Asistencí u kurzů uceluje svoje znalosti než začne provádět semináře a kurzy sám.

Dalším bodem je: Co musí obsahovat a obnášet seminář Dornovy metaody pro terapeuty, maséry, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, heilpraktiker (Heilpraktiker, titul: HP, odborný přírodní a lékařský praktik - odborné vzdělání, kterého je možno dosáhnout v Německu) a lékaře? A co může podle svých schopností a znalostí referent přidat k těmto informacím? Kolik hodin nebo dní trvá seminář, který má komplexně účastníky seznámit s Dornovu metodu? Zprostředkovává referent opravdu pouze Dornovu metodu a nebo jako směs s dalšími terapiemi a technikami?

Délka semináře základních znalostí Dornovy metody trvá vždy minimálně dva dny a nikdy ne kratší dobu! Seminář, který má znalosti pouze obnovit či procvičit může trvat jeden den či kratší dobu. Seminář, který prohlubuje znalosti trvá minimálně jeden, spíše dva dny. Obsahuje probrání celé metody a projednání veškerých otázek, které účastníci mají. Nástavbový seminář by měl být absolvován teprve po minimálně 6 měsících užívání této metody v praxi.

Základní seminář Dornovy metody má následující obsah:

1 Teorie:

 • Dějiny a vznik metody
 • Anatomie kostních struktur, neurologie a fyziologie
 • Stavba kloubů a fyziologie
 • Patofyziologie „blokády“/dysfunkce kloubní oblasti
 • Kontraindikace
 • Základní postup při stanovení nálezu dle Dornovy metody a ošetření
 • Základy ošetření dle Dornovy metody (aktivně – pacient spolupracuje, jemně, manuální terapie, samostatnost pacienta formou samocviků, mobilizace kloubů, fyziologické pohyby)
 • Vysvětlení a využití terapeutické tabulky a právní relevance Dornovy metody

2. Praktické terapeutické hmaty:

 • Vyrovnání délky nohou s kyčelním a kolenním kloubem a horní oblastí hlezenního kloubu
 • Stanovení nálezu a ošetření sakroiliakálního kloubu (křížokyčelního), křížové kosti, kostrče, bederní páteře, spodní hrudní páteře ve stoji
 • Střední a horní hrudní páteř a krční páteř v sedě
 • Popřípadě několik periferních kloubů

3. Samocviky pro pacienty:

Veškeré terapeutické hmaty – tedy pro celou páteř, srovnání délky nohou a periferních kloubů

4. Částečné uvedení

do celistvé Dornovy metody s klouby – orgány – meridiány – periferními klouby – vlivem na psychiku a demonstrace příkladů na účastnících semináře.


Základní seminář Dornovy metody může navíc obsahovat následující body:

 • veškeré periferní klouby, jejich symptomy, nález, ošetření a samoošetření
 • příčné obratle – žebra jako celek v nálezu a ošetření
 • Breussova masáž
 • seznámení s pomůckami či pomocnými přístroji
 • systematická struktura ošetření (teorie, nález, ošetření, opakovaný nález a test, samocviky)
 • částečné uvedení do meridiánů

Nástavbový seminář Dornovy metody má následující obsah:

1. Teorie:

Otázky účastníků z jejich praxe k vývoji a vzniku metody, kostní struktura a klouby ve vývoji, anatomie, neurologie nebo fyziologie. Objasnění patofyziologie „blokády“/dysfunkce oblasti kloubu a základní chápání ošetřování dle pana Dorna.
Zdůraznění kontraindikací dle zkušeností účastníků. Rozlišení různých druhů „blokád“ a podle toho se odvíjejících různých přístupů k nim.

Upevnění základního systematického uspořádání a struktury ošetření dle Dornovy metody (teorie, nález, ošetření, opakovaný nález a test, samocviky) a základů Dornovy metody. Zdůraznění možných souvislostí mezi periferními klouby a páteří.

2. Praktické terapeutické hmaty:

 • Vyrovnání délky nohou s pánevním, kolenním a horním hlezenním kloubem, zjištění a vysvětlení různých možných zdrojů chyb
 • Otázky ke stanovení nálezu a ošetření sakroiliakálního kloubu (SIK), křížové kosti, kostrče a bederní páteře
 • Hrudní páteř a rozlišování  příčných výběžků a žeber od prvního až po dvanáctý
 • Krční páteř a rozlišování možných druhů blokád
 • Všechny periferní klouby a symptomatika, stanovení nálezu a ošetření
 • Objektivizace palpačního nálezu a intenzivní používání formuláře pro dokumentaci Dornovy terapie
 • Rozlišení trnových a příčných výběžků celé páteře
 • reprodukovatelné vyhledání střední pozice jako základu pro určení nálezu
 • uvedení do základních znalostí očíslování obratlů. Toto je základ pro specifické ošetření dle Dornovy metody a aplikaci celistvého ošetření  
 • Trénink a regulace síly tlaku při zjišťování nálezu a ošetření, při kterém platí pravidlo: Jen tolik, kolik je nutné a tak málo, jak je možné

3. Samoošetření pro pacienta:

Ze všech stávajích terapeutických hmatů celkové páteře a všech periferních kloubů se vypracují samocviky. Důraz se klade na důležitost samocviků pro pacienta.

4. Zavedení

do celistvosti Dornovy metody s obratly – orgány – meridiány – perifernímy klouby – vlivem na psychiku na základě příkladů od účastníků, pokud tito nějaké mají. Účastníci referují z vlastních zkušeností s pacienty a neúspěšná ošetření se rozebírají. Hledají se souvislosti a další možnosti ošetření. Dornova specifická teorie k meridiánům v relaci se zkušenostmi účastníků a rozšíření znalostí na základě praktických zkušeností referenta.  

Nástavbový seminář Dornovy metody může navíc obsahovat následující body:

 • Breussova masáž
 • Seznámení s pomůckami a pomocnými přístroji podporující terapii