www.dorn-methode-therapie.de

weiterführende Informationen zur DORN-Methode

Dornova metoda:
jemná terapie páteře a kloubů

ddorn-2

Dornova terapie, Dornterapie, Dornova metoda, Dorn-Breuss-metoda, terapie páteře podle Dietera Dorna je několik názvů, pod kterými je tato metoda zveřejňována. Tyto stránky Vám poskytnou přehled a informace o Dornově metodě, jejím základům a základním pravidlům.

Dornova terapie je jemná mobilizace dysfunkčních obratlů a kloubů.
Je to jemná terapie páteře a všech kloubů u osob i zvířat. Tato metoda je volně poskytovaná k naučení a terapii. Dieter Dorn chtěl již velmi brzo, aby se mohlo co nejvíce lidí jeho metodu naučit a proto ji nenechal registrovat a patentovat ochrannou známkou.

Tento fakt má svá pro a proti. Na jednu stranu je možné rychlé šíření této úspěšné metody a využití mnoha lidmi a pacienty. Na druhou stranu mohou název této metody používat i terapeuti, kteří se tuto metodu vůbec nenaučili. V tomto případě se musí zájemce o serioznosti terapeuta či referenta Dornovy metody informovat.

Tato metoda se skládá ze 3 částí:

  • Terapie a ošetřovací techniky
  • Samocviky pro zájemce či pacienty
  • Celostní porozumění a teorie s možnou souvislostí se stávajícími potížemi


Ošetření dle pana Dorna se skládá vždy z aplikace všech 3 částí, pokud ji chce terapeut v praxi nabízet kompletně.

Struktůra metody se dá rozdělit ještě do dvou oblastí použití – oblast terapeutická a oblast laická.

Zdravotní a lékařské obory mají možnost využití komplexní terapie přímo v praxi. Stále více lékařů, přírodních praktických odborníků, heilpraktikerů  (* Heilpraktiker, titul: HP, odborný přírodní a lékařský praktik - odborné vzdělání, kterého je možno dosáhnout v Německu), fyzioterapeutů, ergoterapeutů, porodních asistentek a masérů ve zdravotnictví používá tuto metodu ve svých ordinacích.

Laici či pacienti mohou používat samocviky profylakticky, ve smyslu svépomoci a komplexity porozumění svým potížím.

V Německu existuje již několik kombinací s jinými terapiemi a z toho vznikají nejasnosti, které techniky tedy k Dornově metodě patří a které ne.
Na jednu stranu se ve zdravotnictví jméno této metody pro určité praktiky užívá, aniž by s touto metodou měly opravdu něco společného (např. se zčásti tvrdí, že chiropraxe je podobná) a nebo přidá terapeut své jméno k názvu Dornovy terapie a tak podobně.
Na stranu druhou laici vymýšlí různá vyfantazírovaná jména, jen aby byl vyvolán odborný dojem nebo dokonce chtějí léčit a určovat diagnózy. Je možné dokonce i najít nabídky za závratné ceny, které slibují wellness a výuku „Wellness-masáží“ dle Dietera Dorna.

Tyto „nabídky“ nejsou ve smyslu pana Dorna a Dornovy metody! Tato metoda a terapie má svůj vlastní, zcela jasně definovaný charakter, který Dieter Dorn vytvářel po mnoho let a podle něj také pracoval.

Mnoho zdravotních terapeutů přidává své vědomosti a zkušenosti podle své oblasti působení, což je pozitivní a správné.
Tímto způsobem vyvíjí každý terapeut svoji vlastní techniku a celistvý koncept ošetření. O tom je ale každý pacient informován předem, aby měl možnost volby terapie.

Na následujících stránkách jsou uvedeny základy, popisy metody, obsahy seminářů a kurzů a také správný postup zdravotní masáže a ošetření pro práci ergoterapeuta, porodní asistentky, fyzioterapeuta, přírodního praktického odborného léčitele, heilpraktikera, lékaře či laika.